1. Objavte Toyotu
  2. Toyota Way

CESTA K NEUSTÁLEMU ZLEPŠOVANIU

Toyota Way je unikátny súbor hodnôt, základ korporátnej kultúry. Určuje nielen spôsob podnikania, a to nielen ako pristupujeme k našim zákazníkom a obchodným partnerom, ale tiež vzťah ku spoločnosti a životnému prostrediu. Hodnoty Toyota Way sú prítomné v každom aspektu každodennej práce všetkých zamestnancov Toyoty na svete.

„Predtým, ako poviete, že niečo nezvládnete – skúste to.”

HODNOTY TOYOTA WAY

Pracujeme
pre ostatných

Pracujeme
pre ostatných

Vo svojej každodennej práci sa nechávame viesť tým, čo považujeme za najdôležitejšie: uhlom pohľadu a potrebami našich zákazníkov a partnerov. Ak sa pozeráme na výzvy, pred ktorými stojíme, z perspektívy ostatných ľudí dokážeme zvládnuť i to, čo sa zdá nemožné.
Sme vo svojej práci konzistentní

Sme vo svojej práci konzistentní

Vždy berieme do úvahy cieľ, ku ktorému pri svojej práci smerujeme, a to ako ovplyvňuje naše okolie a ľudí okolo nás. Svoje zámery sa snažíme dosiahnuť s úctou a svedomito.
Riadime sa zvedavosťou

Riadime sa zvedavosťou

Zaujíma nás svet okolo nás, pýtame sa, aby sme odhalili mechanizmy, ktoré stoja za danými fenoménmi. Tento prístup je studnicou nových nápadov.
Pozorujeme, aby sme pochopili

Pozorujeme, aby sme pochopili

Ľudia inštinktívne vnímajú veci a javy, to stroje nedokážu. Vieme skĺbiť tvrdé dáta s náhľadom, vnímaním a interpretáciou situácie. Praktikujeme Genchi Genbutsu – skúmanie skutočností, pri ktorom objavujeme najkreatívnejšie a najlepšie riešenia.
Sme stále lepší

Sme stále lepší

Každý deň sa s plným nasadením hlásime k zodpovednosti za zdokonaľovanie schopností – svojich i tých ostatných, aby sme vyšli v ústrety stále meniacim sa potrebám našich zákazníkov.
Stále hľadáme vylepšenia

Stále hľadáme vylepšenia

Veríme v prirodzenú schopnosť ľudí meniť veci na lepšie. Každé vylepšenie sa počíta, bez ohľadu na to, aké je veľké a aký má dosah. Podnecujeme inovatívne myslenie, ktoré je zdrojom nielen postupných, ale i revolučných zmien, vďaka Kaizen-u sa snažíme vyvíjať a neusíname na vavrínoch.
Tvoríme priestor pre rozvoj

Tvoríme priestor pre rozvoj

Sústredíme sa na to, čo je zásadné, eliminujeme straty a venujeme pozornosť využívaniu svojich zdrojov tak, aby sme vytvorili priestor pre ďalší rozvoj. V tom je základ flexibility a generovania nových nápadov do budúcnosti.
Otvárame sa voči konkurencii

Otvárame sa voči konkurencii

Rešpektujeme konkurenciu. Zdravá rivalita nás motivuje k rozvoju a lepším reakciám na potreby našich zákazníkov a spoločnosti. Vďaka tomu môžeme tvoriť hodnoty a lepšie zážitky pre zákazníkov.
Vážime
si ostatných

Vážime
si ostatných

Žiadna práca a žiadna úloha nestojí na jedinom človeku. Aby sme vytvorili silu celého tímu, pracujeme s rozmanitosťou rôznych uhlov pohľadov nás všetkých. Prechovávame k ľuďom základný rešpekt a vytvárame pracovné prostredie, kde sa všetci cítia vítaní, v bezpečí a ich hlas bude vypočutý. Všetci tak majú možnosť v plnej miere využiť svoje schopnosti pri realizácii zásadných cieľov.
Dávame najavo svoju vďačnosť

Dávame najavo svoju vďačnosť

Ako firma existujeme vďaka našim zamestnancom, zákazníkom, partnerom, zúčastneným osobám a spoločenstvám. Hovoríme „vďaka“ každému, s kým sa dnes stretáme.
„Kľúčom k Toyota Way, tým, vďaka čomu sa Toyota odlišuje od ostatných, nie je žiadny jednotlivý prvok... ale uplatňovanie všetkých týchto prvkov a hodnôt súčasne, ako jedného celku. Systém Toyota Way sa musí aplikovať každý deň dôsledne, nesmú to byť len občasné záchvevy”.